Thanh Dũng Lê

@ThanhDngL

Bão số 3 á ,
Đm thời tiết :)
Mẫu số 5 là ko
:)
Khi trời nắng
Thời tiết này
T7 đi làm sớm :)
Chào bạn ạ ^^
#emptymindsclub
Hàng Vải âm u
1 ly kem bơ mùa
Vì kem nên yêu
Nạp năng lượng
Mưa :)
Load.... :)
:)
H mới dc về :)
Thấy bảo suốt
Vì vợ nhớ
Chủ nhật
Gương mặt rất
12h trưa mà
Đây mới là HN
^^
#emptymindsclub
Studio By
Red Close-up
#emptymindsclub
Sáng nào cũng
Nửa đêm vợ đói
Sắp sẵn sàng 🙂
Lần thứ à nhầm
Bạn bè là bạn
Chưa tạo dáng
Empty Minds Club
Cũng hồi hộp
EMPTY MINDS
Sáng sớm đã
Thấy tuổi thơ
Ngắm Building