katzu

@katzu

iPhone4S only. Live Mukonoso Amagasaki-city. Love to take photos & my family.

5
2
2
4
2
6
2
4
9
4
3