คนนเดินถนน คนนึงง

@H2O_Co2

I'm just water...
ขอบคุณเส้นลวด...