Album

ChineseRestau

Lunch. Kung bet niyong magpataba, magpalipat kayo sa Team Rockers. :)) WaiYing ChineseRestau LamunPa !