Album

Pizza Hut

Bn JuJu đợi đồ ăn lâu qá ngủ gật rồi zZzZz
Bữa trưa nhẹ :">
Ý chí giảm cân của em cao lắm! Đã không ăn thì thôi, chớ mà lỡ ăn là ăn cho tới :">
Spaghetti bolognese with meatballs
Combo Platter