Album

Trà Đá Trước Cửa Lilama 10

Trà thái trường toi các đồng chí ạ :))
I love red and pink and blue and purple and yellow and brown... Had a crush today. A little bit blue :(