Album

Chiaxa

"Anh già rồi . . . bên kia tụi nhỏ không à . . . qua đây đứng với thằng K . . ." Loay hoay một hồi quay sang . . . Nhìn anh già đứng có mình quệt vội nước mắt . . . Con bé gì đó . . . Đi mạnh giỏi . . . Giữ gìn sức khoẻ . . . Bình an và may mắn nhé . . . Highlight Chiaxa