Album

Qeshm_island

. SadeghRna Saturday, May 10 2015 . Qeshm_island Qeshm Mustseeiran Iran Mustseehormozgan Instaqeshm Myqeshm ایران_را_باید_دید قشم هرمزگان جنگل حرا اسکله_طبل
. SadeghRna Saturday, May 10 2015 . Qeshm_island Qeshm Mustseeiran Iran Mustseehormozgan Instaqeshm Myqeshm ایران_را_باید_دید قشم هرمزگان دره_ستارگان
. SadeghRna Saturday, May 10 2015 . Qeshm_island Qeshm Mustseeiran Iran Mustseehormozgan Instaqeshm Myqeshm ایران_را_باید_دید قشم هرمزگان دره_ستارگان
. SadeghRna Saturday, May 9 2015 . Qeshm_island Qeshm Laft Bandar_pol Mustseeiran Iran Instaqeshm Persiangulf ✌ Mustseehormozgan Sunset Sun ایران_را_باید_دید بندرپل لافت هرمزگان قشم غروب خورشید
. Qeshm island | جزيره قشم Fallen star(S) valley People of the "Stars Valley" believe that once a huge star fell on their village( in the corner of Qeshm) and made strange design of soil and stone and a shape there remained forever. The Stars Valley is known as one of the most beautiful geological manifestations in Qeshm Island. It has been created in Berkeh Khalaf Village gradually and through erosion . ---دره ستاره ها--- در اطراف قشم دره فرسایشی زیبایی وجود داره که به دلیل شکل ظاهری عجیب و وسیعی که داره به دره ستاره ها معروفه و بومیان عقیده دارن به دلیل سقوط یک ستاره از آسمان این اشکال ایجاد شده. ولی درواقع به دلی تندبادها و باران های موسمی این دره ایجاد شده. بومی ها شب های این دره رو زمان آمد و شد ارواح و اشباح می دانند. در گویش محلی به این منطقه "استاله كفته " می گن. گردش هوا در دره و تولید صدا باعث شده برخی از ورود به دره در هنگامه شب خودداری می کنن. وجود همین داستان های خیال انگیز و شکل و شمایل صخره های این منطقه از جزیره قشم باعث شده که از دره ستاره ها یا دره ستارگان به عنوان یکی از عجایب هفتگانه قشم نام برده شه و گردشگران جزیره در بازدید خود از جاذبه های گردشگری جزیره، بازدید این منطقه رو هم در برنامه های خود قرار بدن. تقریبا تمام تندیس های موجود در این دره، خاکی و به نوعی یاد آور کلوت های کویر لوته. درست مانند کویر که می شه ستاره ها رو در دست جای داد اینجا هم به هنگام شب ستاره ها نزدیک تر به نظر می رسن @myqeshm . SadeghRna Saturday, May 10 2015 . Qeshm_island Qeshm Mustseeiran Iran Mustseehormozgan Instaqeshm Myqeshm ایران_را_باید_دید قشم هرمزگان دره_ستارگان
. SadeghRna Saturday, May 10 2015 . Qeshm_island Qeshm Mustseeiran Iran Mustseehormozgan Instaqeshm Myqeshm ایران_را_باید_دید قشم هرمزگان دره_ستارگان
. مولانا . نگفتمت که تو سلطان خوبرویانی به جای سبزه تو از خاک خوب رویانی هزار یوسف زیبا برآید از هر چاه چو چرخه و رسن حسن را بگردانی ز بس رونده جانباز جان شدست ارزان به عهد عشق تو منسوخ شد گران جانی به پیش عاشق صادق چه جان چه بند تره دلا ملرز چو برگ ار از این گلستانی چه داند و چه شناسد نوای بلبل مست کلاغ بهمنی و لک لک بیابانی چو اشتهای کریمی به لوت صادق شد گران نباشد بارانیی به بورانی نه کمتری تو ز پروانه و حبیب از شمع وگر کمی ز پر او چه باد پرانی هزار جان مقدس بهای جان خسیس همی دهد به کرم یار اینت ارزانی سجود کرد تو را آفتاب وقت غروب ببرد دولت و پیروزیی به پیشانی کسی که ذوق پریشانی چنین غم یافت دگر نگوید یا رب مده پریشانی سوار باد هوا گشت پشه دل من کی دید پشه که او می کند سلیمانی خموش باش و چو ماهی در آب رو پنهان بهل تو دعوت عامان چو ز اهل عمانی خمش که خوان بنهادند وقت خوردن شد حریف صرفه برد گر تمام برخوانی . SadeghRna Saturday, May 9 2015 . Qeshm_island Qeshm Laft Bandar_pol Mustseeiran Persiangulf Mustseehormozgan Sunset Sun Instaqeshm ایران_را_باید_دید بندرپل لافت هرمزگان قشم غروب خورشید
. SadeghRna Saturday, May 9 2015 . Qeshm_island Qeshm Laft Bandar_pol Mustseeiran Iran Persiangulf ✌Instaqeshm Myqeshm Mustseehormozgan Sunset Sun ایران_را_باید_دید بندرپل لافت هرمزگان قشم غروب خورشید
. ساحل قشم استراحت زیر آسمون کبود با صدای امواج خلیج_فارس رو ماسه های پر از رمز و راز نم نم بارون م اضافه کنید . جای دوست خوبم و همه شما سبز . SadeghRna Sunday, May 10 2015 . Qeshm_island Qeshm Laft Bandar_pol Mustseeiran Iran Myqeshm Mustseehormozgan Night Sea Seashore Persiangulf ✌ ایران_را_باید_دید هرمزگان قشم ساحل ذغال
. SadeghRna Saturday, May 9 2015 . Qeshm_island Qeshm Laft Bandar_pol Mustseeiran Iran Instaqeshm Mustseehormozgan Sunset Sun Persiangulf ✌ Myqeshm ایران_را_باید_دید بندرپل لافت هرمزگان قشم غروب خورشیدی
. بارون میاد شر شر ⚡☔💧 پشت خونه حاجر ☔💧⚡ ‌‌ء😁😀😂😊☺😉😋😝 جزیره زیبای قشم 💞 . SadeghRna Sunday, May 10 2015 . Qeshm_island Qeshm Mustseeiran Iran Rain Mustseehormozgan Instaqeshm Myqeshm ایران_را_باید_دید هرمزگان قشم باران بهاری شبگردی شب
end of photo grid