Album

White House Helen Thomas Press Briefing Room

Press WestWing Whitehouse Taking Photos Washington, D. C. Washington Being A Tourist Sightseeing Historical Sights
Washington Washington, D. C. Taking Photos Press Whitehouse WestWing
end of photo grid