katzu

@katzu

iPhone4S only. Live Mukonoso Amagasaki-city. Love to take photos & my family.

9
2
4
4
2
4
4
6
2
4
5
4
4
2
3
4
6