Wand Natthanan

@WandNatthanan

ทุกๆที่คือความทรงจำ....
เพื่อนร่วมทาง...
หลวงพะบาง
มุม
แค่เรา..... โลกนี้ช่างสวยงาม
มองผ่านเลนส์
ชีวิต คือ อัลบั้มภาพความทรงจำ จะสวยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเราเลือกสะสมอะไร
ทางกลับบ้าน
ว่างคะ....
ทำงานนน
🕒
ปลายทางไม่รู้.... ขอแค่ท "เรียนรู้" ระหว่างทาง.....
หลายครั้งที่ "ความคิด" เรา เดินเร็วกว่า "นาฬิกา" ที่กำลังเดินอยู่ในปัจจุบัน.....
กายเธออยู่ครงนร้....หัวใจเธออยู่ตรงไหน....
ฤดูฝน
กาลครั้งหนึ่ง.....
ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ....
รับจ๊อบบบ^^