Vân Bạch

@VnBch

........
... Hi!
bình thản. Relaxing
sẽ bình yên thôi.
không chia lìa. Hello World
lặng. First Eyeem Photo