kí ức

@viplamnha

E muốn a sống sao
Yêu cuộc sống này