שחר לוי דקל

@u2193709

שבת שלוםם ....
עין שמר
עין שמר