ภูมินทร์ ภูมินทร์

@u18873411

ภูกระดึง
😊
อาทิตย์ตกดิน
ตามกาลเวลา .. ถ้าขาดการดูแล
บางที่ก็เหงา .
อยู่ติดหอมาเมื่อไหร่ก็ได้คือดี
😊
Good morning .
ทุกอย่างนั้นคือความฝันที่ฉันฝันไป สุดท้ายเธอมองไม่เห็นค่าฉันเลย .
😚 Rainbow @SompoipittayakomSchool
: )
😊😊😊😋😋
ไม่ได้มาเล่นๆ มาถ่ายรูป แบตหมด
Hi
งาน บอกฮักราษี มีล่องเรือริมมูล ชมวิวจากข้างล่างด้วยอ่าา ราษีไศล
😊😊😊😊
ทำได้แค่มอง .
ไปไหน ไปกัน .
Lonely .
มึงๆ เขาให้มาซื้อของ 😂😂😂😂
Good morning .
PFPKJPFJT