หิ่งห้อย น้อยแสง

@u16498703

IN MYANMAR..
ค่ำคืนที่ DOHA
ณ..มุมหนึ่งใน doha