บอกตัวเองว่ามั่ยเป็นรัย แต่นัยจัยโครต เจ็บ

@u10669847