Tran Hoang

@TranHoang4

Em có yêu tôi không nhỉ? Chắc là không...
Nữ ca sĩ xinh hát hay mỗi tội lưỡi dài. Nam ca sĩ cao ráo giọng khỏe mỗi tội ngọng. Bts, làm mình không biết nữ ca sĩ tên thật là Ny Ny hay Ly Ly