แกงเลียง ไข่หวาน

@tongneung92

หน้าหนาวมาแล้ว
light
เมฆพ่นแสง
ยามเย็น
ถึงแล้วสุพรรณบุรี
ตักปลางานวัด
งานวัด
จะกินหมดปะ