Tâm Bơ

@TmB1

Sữa Tươi chiên
Con nào trong điện thoại không biết nữa :v :v :v Thiệt là dễ sợ 😂😂😂