Thắm'ss Hồng

@ThmssHng

Đôi khi nói mà chẳng ai nghe buồn mà chẳng ai thấu cô đơn mà chẳng ai ở bên... 👌😔😔 First Eyeem Photo