ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม

@tawatchaisupanya