Tang Mo Sarawoot

@tangmosarawoot

บราวนี้ คำหวาน+๙ บ้านดู่เชียงราย Thailand.
เมื่อทำงานหนักเช้านี้ ดาอฟแก้วใหญ่ๆ กับ ปังปิ้งชีส หน้าหนักๆ
ธรรมชาติ กับ การิอกกำลัง