Dương Dũng

@siwol93

tuy đã tàn nhưng vẫn để lại 1 vẻ đẹp hiếm có