Natee Kitcharoen

@SingleBoom

Let hearts for me
Please give me some extra things with me.
" ชีวิตเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ดังนั้นเราไม่ควรไปตั้งคำถามหรอก ถ้าเกิดเราหาคำตอบเจอ ชีวิตก็จะเปลี่ยนคำถามใหม่ "