Phương Thảo

@phuongthao0412

Nhiều lúc cũng mong ốm lại
Cô gái việt nam
Ngày hạnh phúc
Có 1 bông mà dành ngó khan 😂
Happy new year 2017 ❤️
Day late 😘
I miss u so much. But u don't know it 😞
.... First Eyeem Photo