Pornsiri k

@nubnub

คู่ชีวิต...?
ก็แค่วันธรรมดาวันนึง...
???
ชีวิตมันสั่นยิ่งนัก...
?
มีเธอมีฉัน... มีฉันก็ต้องมีเธอ
บางอย่างที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย...
VW✨