Egor Novikov

@novikovegor

Professional Photographer. Rostov/Russia
new photoshoot! Photography Girl #Russia #RostovOnDon #love #mytown #bigcity Rostov-na-Donu
my photo! Photo Fashion Photography Girls
my photo Photo Photography Fashion Girl