Choi Wink Kei

@nicholaschoi

khuya khó ngủ
mụn lấn áp cả khuôn mặt
t dim hang m ne queenie.hagA
M NUA NE,@NGOC TRAN
la la la....
ngay chu nhat chua Choi
đắp mặt .là lá laaa...
đói bụngggggg..
tam trang bun kho ta
mat trang qua ...haha
in class
duong loi hcm thjk la "hap dan" long nguoi
Bấn loạn wá đi....gaha
hôm nay đi coi pháo bông nghe mấy ng nước ngoài khen pháo bông việt nam đẹp. công nhận năm nay đẹp thiệt..hay là trong lòng mình đẹp tar.... năm rắn đã đến. may mắn sẽ đến!!!
ngồi ngoài tiệm chăm chỉ làm việc.haha
đầu năm pé đi nhận lì xì đây......
aaaa.... đọc ko kỹ đề =>làm sai cả bài lun => bùn bùn bùn lam...tức tức tức wá....di a9n bún riêu cho đỡ tức..oaoaoa:((:((
i'm in school now and so hungry
Trò chơi hại não đêm khuya.hahha
bùn quá. giờ chưa dc đi ăn nữa..oaoaoa
Español class
mặt mũi bơ phở cả lên. so so bùn ngủ