Nhi Yến

@NhiYn26

Cuộc đời là những chuyến hành trinh
Giữa không gian bao la tôi chỉ là hạt cát dưới đại dương
..