Nhi Kítty

@NhiKitty

You make me cry
E yêu càfê ..... Đơn giản vì nó giống tâm trạng của e ... Lúc đậm lúc nhạt First Eyeem Photo