Lavender

@NguynH6

Cuộc đời buồn có ai hiểu. Sống thật lòng rồi nhận lại được gì ngoài hai chữ đau thương...
😘😘