Necmeddin Akhundob

@NecmeddinAkhundob

The Photojournalist - 2015 EyeEm Awards