Phuong Thao

@nangmuahephuongthao

thích những j đặc biệt.thich vẽ...và nhiu thứ khác :)
:))))
Chân ngắn
Ngày em nhớ a..
i is very funny :)
Drawing by me
Lâu lắm mới đk mom men nó :)
dộn cho thêm 5cm... :)
Drawing by me
Những điều tưởng như hoàn hảo xẽ đến...nhưng thục sự rất khó khăn.và chông gai.....hi vọng nhiu mà thất vọng cang nhiều hơn