Chương Lâm

@monhon52

Cuộc đời thay đổi... khi ta thay đổi...
Life....Sai Gon
Ice coffee milk...Sai Gon
Sài Gòn