Mongkol K.

@MongkolK

เจดีย์กลางสระน้ำ วัดห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วัดห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ดอกเบจมาศ
ซันจิคุง
หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล หัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์
หลวงพ่อโต วัดไชยโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
วัดพิกุลททอง หลวงพ่อแพร จ.สิงห์บุรี
My son
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
พระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
แสงสุดท้าย
สถูปจำลองเนื้อสำริด
" hope "
" hope "
B&W
แสงสุดท้าย
Food Porn Awards
Mealtime