ดินสอ สีแดง

@modnicthum

ชื่อมด FB: ดินสอ สีแดง // เรียนราชมงคลพระนคร
อยากจะลืมเรื่องราววุานวายในชีวิต
ยังคงรอเทอเหมือนเดิม