Tô Vương

@minhvuong31508

Ậc ậc
Hỡi ơi...hổ báo rừng xanh ta đâu có sợ...ta chị sợ người đàn bà 1 dạ 2 lòng mà thôi
Tình bạn
Quay đầu là bờ...
Cột cờ lũng cú……địa đầu tổ quốc