เฮนรี่ พริกผง

@MartMtts54

นักเรียนช่างฝีมือทหาร รุ่นที่ 54
🎉
The Fashionist - 2015 EyeEm Awards
วิ่งเล่นกัน
พี่ออกจะโหดนิดๆ