Manatsanan Suebprasit

@ManatsananSuebprasit

ฟัดเค้าหน่อยจิ้ แฮร่😣😂😂
หนอนกระดื้บกระดื้บๆ อิ้อิ้ 😜
เป็นเพียงสิ่งของไร้ค่า.
สิ่งที่พูดออกมาบางอย่างก็ทำให้ต้องจากไป.
สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับความจริงสักที. 😹
กาลครั้งหนึ่งที่พบใครคนนึงทำให้สุขใจ. 😼