Lek MiNi

@LekMiNi1

My Best Photo 2015
อากาศร้อนๆกับ ชาเขียวเย็นๆ
อยากไปเล่นน้ามมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม. ใครใจดีจะพาไปพี่พร้อมที่ตะแว้นนๆๆๆๆๆๆๆๆๆ