สี เทียน

@kungpromoom

ฟ้าเปลี่ยนสี นาทีเปลี่ยนสาย วันเวลาเปลี่ยนไป แต่ใจฉันไม่เปลี่ยน