ต.เต้ย เรื่องมันเศร้า

@kanthalaksrangtrakul

นอนหลับเฉย