Jutzaspata Airport

@JutzaspataAirport

แสง,เงา,ขาวและดำ!
รันเวย์กับชีวิตคนเหมือนกันตรงที่มันไม่ได้ราบเรียบเสมอไปอย่างที่ใครต่อใครคิด?
กว่า10ปีที่พึ่งพาและผูกพัน"ฅน,ท่า,อากาศยาน