Juraluk Yasang

@JuralukYasang

เฮ้ย....มันก็แค่นี้แหละ
ฉันรอเขาอยู่ แม้ไม่รู้ว่าใคร
ในวันหนึ่งเราจะได้เจอกัน
วันนี้ที่เสม็ด
มองดูมัน...
ที่บ้านเรา
ที่มันทุกข์ก็เพราะเราเองที่ไม่ปล่อยมัน
มันเป็นแีกวันหนึ่งที่รู้สึก....เหงา