princess

@Jaramillo_love

My Batman Your Batwoman πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹
❀❀❀❀
Why
πŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œ
My world
πŸ’•πŸ’•πŸ’•πŸ’•πŸ’•πŸ’•πŸ’•
BatmanπŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹
My Man Your Woman And My Batman Your BatWomanπŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹
I love you with all my heart.
First Eyeem Photo