คุณลุง ขี้ป่น

@Icemonsters

แอ่วไหนกั๋นดี My Vespa Gang
Hanging Out
Noodles