Gogh Akhaza

@GoghAkhaza

ฟุตบอล.คือชีวิต
ชีวิตของคนเรามันมักเลือกเกิดไม่ได้ก็จริง...แต่เราก็ยังเลือกที่จะเติมเต็มสีสันใส่ชีวิตของเราได้..เราอยากจะเติมเต็มสิ่งไหนเพื่อให้ชีวิตเราสมบูรณ์ได้มากที่สุด..มันก็แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมัน... ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน..ใครเชื่อศาสนาไรก็ได้...แล้วแต่คนคนนั้น...แต่สำหรับผม..ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นพระผู้ช่วย...เป็นทุกๆอย่าง...เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สุดๆ..เหนือทุกๆคน..พระเจ้าเป็นมากกว่าที่คุณคิด . ..ลองเปิดใจรับพระเจ้าดู...แล้วคุณจะได้เจอความสุขที่แท้จริง....เอเมน