Glide

@Glide

(* ̄︶ ̄*)
(●—●) Sky Building
。 Gray
(ฅ>ω<*ฅ) Deers
( ˘•㉨•˘ ) Red
(๑•ั็ω•็ั๑) Sundial
(๑•̀ㅂ•́)و✧ Campus Green Green Green!
╭( ̄▽ ̄)╮ Cucoloris
yummy~(* ̄︶ ̄*) Food