Dimitris Hamatzoglou

@dimitrishamatzoglou

The Princes in Kos Port ready to depart. Taking Photos